All on (4, 5, 6, 8) RADOVI

Ugradnjom vise implantata pored tehnika izrade All on 4, 5, 6, 8 radova možemo Vam ponuditi različita fiksna i mobilna rešenja koja će zadovoljiti etestske i funkcionalne zahteve.
Kombinacijom različith vrsta materijala metalnih i bezmetalnih osnova izrađenih od Co Cr, Cirkona, PEEK-A , PEKK-A. Kao i fasetinh materjala od punog cirkona, cirkon keramike, litijum disikatne keramike ili metal-keramickih kruna .