CAD/CAM TEHNOLOGIJA

Praćenjem savremenih tehnologija i u korak sa svetskom dentalnom industrijom u zubotehničkoj laboratoriji Meča Dent se primenjuje poseban način izrade dentalnih nadoknada.

Kompjuterskim skeniranjem modela mašinskom izradom postižu se maksimalni rezultati u preciznosti bezmetalnih i metal-keramičkih nadoknada.

Laboratorija poseduje DCS sistem koji garantuje, pored velikog izbora materijala, visoku preciznost i kao takav je u samom vrhu CAD/CAM tehnologije.