Metal keramičke krune

Meča Dent izrađuje zubne nadoknade više od tri decenije. Laboratorija se pored konvencionalne izrade koja se primenjivala svih ovih godina, usavršavala i unapređivala prateći aktuelne trendove u načinu izrade i odabiru materijala.

Danas koristimo konvencionalne načine izrade metal keramičkih nadoknada i savremene načine izrade uz pimenu 3D printera za izradu metalnih konstrukukcija, za postizanje maksimalnih rezultata.

Prilikom izrade 3d printanog metala, naročito kada su u pitanju mostovi širokog raspona i radovi na implantatima, postižemo vrhunske rezultate u preciznosti i naleganju samih konstrukcija.

Naš cilj je pre svega postizanje vrhunskih rezultata u estetskom i funkcionalnom smislu što nabolje postižemo uz kombinaciju različitih tehnika izrade i različitih materjala. Primenom i izradom bezmetalnih krunica, radovima na implantima, keramičkih faseta, hibridnih radova po najvišim svetskim standardima.